Content: text (14 symbols)
Available: 3
Uploaded: 28.07.2021

Positive responses: 10
Negative responses: 0

Sold: 166
Refunds: 0

Seller: Поздеев

Ask a question

Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller more than:

$3 the discount is 1%
$20 the discount is 2%
$50 the discount is 3%
$100 the discount is 4%
$250 the discount is 5%
$800 the discount is 6%
$1400 the discount is 7%
$2000 the discount is 8%
$3000 the discount is 9%
$5000 the discount is 10%
$0.89
Promo code, coupon Google Ads (AdWords) for 200 zl. Poland
The promo code can be used by new Google Ads (AdWords) customers in accounts no older than 14 days from the date of registration.
Do not break the general Adwords rules and everything will be OK, my coupons will not be banned. Official source.
Enter into your account within 15 days after purchase.

The offer is only available to customers with a billing address in Poland.
One advertiser is entitled to one promotional code.
To take advantage of this offer, you will need to enter your code within 14 days of the first ad display from your first Google Ads account.
You will receive 200PLN if, after entering the promo code, your campaigns generate advertising costs of at least PLN 100 within 30 days excluding taxes. Just paying PLN 100 to your Google Ads account is not enough to get additional funds. The calculation of the cost of advertising begins after entering the promotional code.
After completing steps 2 and 3, the promotional amount will appear in the Payment Summary in your account within 5 days.
The advertising amount can only be used to cover future advertising costs. It cannot be used to pay off debts incurred prior to entering the promo code.
Once you have run out of advertising funds, you will not receive any additional notifications and will incur all additional costs for advertising campaigns. If you wish to opt out of ads, you can pause or remove your campaigns at any time.
To receive ad credit, your account must be successfully billed to Google Ads and have a valid balance.

** Warunki oferty:
W poniższych warunkach "Google Ads" może oznaczać Google Ads lub AdWords Express w zależności od kontekstu.
1. Oferta jest dostępna tylko dla klientów z adresem rozliczeniowym w Polsce. Jednemu reklamodawcy przysługuje jeden kod promocyjny.
2. Aby skorzystać z tej oferty, musisz wpisać kod w ciągu 14 dni od pierwszego wyświetlenia reklamy ze swojego pierwszego konta Google Ads.
3. Kwotę promocyjną otrzymasz, jeśli po wprowadzeniu kodu promocyjnego Twoje kampanie w ciągu 30 dni wygenerują koszty reklamowe wynoszące co najmniej zł 100, z wyłączeniem podatku. Samo wpłacenie zł 100 na konto Google Ads nie wystarczy, aby otrzymać dodatkowe środki. Zliczanie kosztów reklamowych rozpoczyna się po wprowadzeniu kodu promocyjnego.
4. Po wykonaniu kroków 2 i 3 kwota promocyjna pojawi się w Podsumowaniu płatności na koncie w ciągu 5 dni.
5. Kwota promocyjna może być wykorzystana jedynie na pokrycie przyszłych kosztów reklamowych. Nie można jej stosować w celu spłaty należności powstałych przed wprowadzeniem kodu promocyjnego.
6. Po wyczerpaniu środków promocyjnych nie otrzymasz dodatkowego powiadomienia i poniesiesz wszelkie dodatkowe koszty kampanii reklamowych. Jeżeli chcesz zrezygnować z reklamy, możesz w dowolnym momencie wstrzymać lub usunąć kampanie.
7. Aby zakwalifikować się do otrzymania kwoty promocyjnej, Twoje konto musi zostać pomyślnie rozliczone przez system Google Ads i mieć prawidłowe saldo.
8. Pełną treść warunków znajdziesz na stronie google.pl/intl/pl/ads/coupons/terms.html.

Responses

22.12.2020 16:09:09
ок
21.12.2020 14:28:43
+
28.09.2020 18:17:24
гуд
28.09.2020 17:44:04
все гуд!
28.09.2020 11:08:10
четко
18.08.2020 10:24:28
все четко, как всегда
14.07.2020 10:13:53
все ок
18.10.2018 0:48:03
Best
14.03.2018 16:13:54
Все хорошо
06.03.2018 13:36:52
Все отлично. Спасибо